Palaikykite ryšį su klientais!

Prisijunkite dabar ir pažiūrėkite kaip paprasta išsiųsti SMS savo klientams! Tai galite atlikti vos dviem paspaudimais!

Mūsų sprendimai

Kanalo API

Brošiūra

Užklausos pavyzdys (GET arba POST):
http://www.adverus.lt/api/?email=XXX&password=XXX&message=Hello&from=Beri SMS&to=+123456789

Parametras Aprašymas
email Adverus.us prisijungimo el.paštas
password Adverus.us prisijungimo slaptažodis
message Pranešimo tekstas (tik UTF-8, pavyzdys: Hello world!)
from Siuntėjas (Telefono numeris iki 14 skaitmenų, arba tekstas iki 11 simb.)
to Gavėjo tel. numeris, max 50 telefono numerių (pavyzdys: +12345678, +12345678)
callback Užklausos nuoroda ataskaitoms (pavyzdys: http://www.domain.com/sms.php)
message_id Pranešimo numeris jūsų sistemoje (mes galime gražinti jį su ataskaita, pavyzdys: 123456)
send_date SMS pranešimo siuntimo data (pavyzdys: 2001-01-01 00:00:00)

Atsakymai iš mūsų sistemos

Gero atsakymo pavyzdys (būklė, pranešimas): OK:SMS pranešimas sėkmingai įtrauktas į siuntimust Blogo atsakymo pavyzdys (būklė, pranešimas): ERROR:Nenurodytas tekstas

Raportai

Dėl pristatymo ataskaitas įveskite http URL atgalinio ryšio Parametras. Mes siunčiame į visas params GET metodu.

Pristatymas ataskaita pavyzdys:
http://www.domain.com/sms.php?unique_id=1234567890&status=delivered&message=Hello&from=Beri SMS&to=+123456789&price=0.021&currency=eur&message_id=202cb962ac59075b964b07152d234b70

Parametras Aprašymas
unique_id SMS ID (pavyzdys: 1234567890)
status Būklė (pavyzdys: delivered, error)
message Pranešimo tekstas (tik UTF-8, pavyzdys: Hello world!)
from Siuntėjas (telefono numeris iki 14 simb., arba žodis iki 11 simb.)
to Gavėjas (pavyzdys: +12345678)
price SMS pranešimo kaina (pavyzdys: 0.021)
currency Valiuta (pavyzdys: eur)
message_id Pranešimo ID jūsų sistemoje (mes jį grąžinti, jei jūs suteikiate mums params, pavyzdys: 123456)
error Klaidos pranešimas (Example: jokių sąskaitą kreditai)